Paintball er IN

Paintball vekker eventyrlysten hos mange, og det er ganske så spennende å konkurrere mot venner og kjente på ulike baner. Det føles nesten som et ekte dataspill, og har kanskjePaintball in In derfor blitt en så stor trend. Dersom du er ny innenfor paintball, eller har et ønske om å prøve det, kommer denne artikkelen til å oppsummere grunnprinsippene innenfor det artige og spennende spillet.

Generelle regler:

  • Man skal alltid bære maske gjennom spillet. Dersom man går inn i den sikre sonen, kan masken tas av når man befinner seg innenfor den.
  • Dersom du er markert ut, må du gå til den nøytrale sonen. Hvis du er truffet og forsøker å tørke bort malingen du har blitt truffet med, fører dette til straff. Straffen er som regel at du og flere av spillerne fra ditt lag må gå av banen.
  • Markøren skal aldri skyte ut prosjektiler som har en høyere hastighet enn 290 FPS (feet per second). FPS er den vanligste måleenheten innen paintball.
  • Aldri skyt på et umarkert område.
  • Løpskondom skal være på hele tiden utenfor banen, dersom det har blitt gitt beskjed om.

Ulike baner:

  • Banespill. Denne varianten kalles ofte speedball, hvor banen er helt åpen utenom oppblåsbare bunkere som er spredt utover. Ofte finnes det mellom 10 og 45 bunkere på banen. Området er innsamlet av et sikkerhetsnett, som tillater et publikum å observere spillet.
  • Skogsspill. Navnet snakker for seg selv; dette foregår i skogen. Spillerne kan skjule seg blant naturlige omgivelser, og ofte er det satt opp midlertidige objekter for å skape en atmosfære. Skogsspill varer i mellom 30 og 60 minutter.
  • Scenariospill. Her får man virkelig gå inn i en virtuell verden. Det blir satt opp en rekonstruksjon av f.eks. en gisselsituasjon, krig og andre scenario. Spillerne har våpen og utstyr som er relevante for scenarioet og tidseraen da hendelsen foregikk. Dette kan forestille bazookaer, miner, bombekastere eller tanks, som inneholder paintball-kuler.

Paintball er anbefalt fra 13 år og oppover.