Hvordan spille paintball – her er reglene!

Paintball er en spennende og utfordrende hobby, med en rekke forskjellige konkurransetyper, varianter og ulike regelsett. I noen tilfeller henger disse reglene også sammen med lokale lover og regler, noe som egentlig ikke er rart. Et paintballvåpen, som egentlig skal kalles for en «markør», er ikke en leke. Paintballkuler er kanskje ikke dødelige, men de kan forårsake alvorlige skader hvis markøren blir brukt på feil måte i en uheldig sammenheng.

Grunnleggende regler

Flere av de grunnleggende reglene dreier seg om sikkerhet, i tillegg til de enkle reglene for hva som er en treff:

  • Det er vanlig å regne alle treff som etterlater et skikkelig merke, tilsvarende en amerikansk nickel- eller quarter-mynt, som gyldige. I noen tilfeller gjøres det unntak for armer og bein, der det må til flere treffer, men det vanligste er å telle treffer på hele kroppen.
  • De fleste arrangører benytter en streng «masks on»-regel, som betyr at alle spillere på banen må ha på seg briller og maske uansett om spillet er startet eller ikke. Fysisk sikring av våpnene/markørene er et alternativ. Risikoen for øyeskader er helt enkelt for stor hvis noen ikke bruker maske.
  • I mange situasjoner benyttes også regler for hvor nære du kan skyte på noen, og hvor mange ganger du bør skyte. Avstanden kan være omtrent 15 feet (4,5 meter), for å redusere risikoen for alvorlige blåmerker eller andre skader. Dessuten oppfordres spillere ofte til ikke å skyte unødvendig mange ganger på en person som allerede er skutt.

Maske og noen form for vernebriller er altså obligatorisk i alle situasjoner, men det er også vanlig med annet verneutstyr. Mange arrangører vil kunne stille egne krav til hva som må være på plass.

Forskjellige formater – fra Speedball til MilSim

Opprinnelig ble paintball spilt i skog og andre naturområder, det som i dag noen ganger kalles Woodsball eller Bushball. I 2022 er det kanskje likevel Speedball som er den mest utpregede konkurranseformen innen paintball:

  • Banespill, eller Speedball på engelsk, er formatet som mange turneringer spilles i. Kampen foregår på et åpent felt, sammenlignbart med en fotballbane, der forskjellige hinder, bunkere og skjulesteder er plassert ut. Antall spillere er ofte fem.
  • Woodsball er da paintball i skogen, med forskjellige formater som capture the flag, protect the president eller team deathmatch. Paintball er et fleksibelt format, og det utvikles hele tiden nye typer spill. På norsk kalles det også skogsspill.
  • MilSim, sammen med kategorien Scenario paintball handler om mer eller mindre realistiske scenarioer hentet fra forsvar og militær. Når det gjelder MilSim, er det utviklet egen ammunisjon med bedre nøyaktighet, noe som også gjør det mulig for denne typen paintball å konkurrere med airsoft. Det er også utviklet større utstyr og markører, for eksempel i form av miner, bombekastere og lignende, som kan benyttes i MilSim-arrangementer.

I stort handler de viktigste reglene innen paintball om sikkerhet. Utover de grunnleggende reglene finnes det mye frihet, både når det gjelder konkurranseform og hvilken opplevelse du ønsker å sitte igjen med. Det er viktig å huske på at paintball til syvende og sist er underholdning og lek – ikke krig.