Kunstig intelligens i online dataspill

Det er ikke lenge siden man begynte å anvende kunnskap om kunstig intelligens i dataspillindustri. Det gjør man for å generere mottakelige og lett tilpassede atferdsmønstre hos ikke-spillerstyrte spillere, slik at de skal fungere som om de var styrt av menneskelig intelligens. Det er spesielt viktig i hasardspill, der man skal kunne spille mot kloke datamaskiner. Til og med spilleautomater blir mer intelligente. Hvis du er interessert i en sånn type casinospill, kan du sjekke ut LuckyMeSlots bonuskoder. Teknikker man trekker fram i den sammenheng brukes allerede i kunstig intelligens. Det er stordata som har skapt behov for kunstig intelligens og drevet den fram. For at stordata skulle kunne prosesseres må man benytte seg av komplekse datasett – det blir umulig å behandle dem med alminnelige dataprosesseringsverktøy. Følgelig blir det viktig med å kunne bevare stordata hvis man ikke vil at de blir bortkastet. Man får bruk av dataene ved å sette dem i gang ved nødstilfelle. Disse enkeltopplysninger kan utstyre datamaskiner med evne til å ta enda mer nyanserte og presise beslutninger, som kan berøre alle tenkelige temaer – fra kundenes kjøpevaner til trafikkflyt.

            Det tar ikke lang tid for å fatte hvorfor det finnes en slik kobling mellom casinospillindustri og kunstig intelligens. Mesteparten av dataspill driver med å få spilleren med i en alternativ verden. Dataspillutviklere som ikke kjente til fordeler ved kunstig intelligens måtte basere spillene sine på flytskjemaer eller dataflyt diagrammer. Flytskjemaers oppgave er å skape en visuell framstilling av fysiske eller konseptuelle relasjoner. De er uunngåelige når man vil framstille prosedyrer og prosesser. Til forskjell fra dem, dataflyt diagrammer baserer seg på å framstille og fortolke flytting av informasjon i en tankeprosess. Disse to typer framstillingsmåter har en viktig ulempe ved seg – de støtter bare kausale relasjoner (“hvis spilleren A gjør B, da skjer C”). Casinospillutviklere prøver å kartlegge mulige utfall, og det begrenser muligheter i et dataspill i ganske stor grad.

Det er der at kunstig intelligens griper inn! Verden vi lever i er en svært komplekst sted, der et utallig antall interaksjoner finner sted. Disse interaksjonene påvirker hverandre på utenkelige måter, menneskesinnets bevisste tilgang til sammensatte interaksjoner er begrenset. Det å kunne begripe naturen av sånne interaksjoner er dens oppgave. Oppgaver er at intelligensen, på den ovennevnte måten, gir kundene en ny dynamikk i et casinospill og gjør det mer uforutsigbart. Kunstig intelligens internaliserer spillernes spillevaner og tilpasse de erfaringene man får av å spille til dem. Den tilpasser hendelser i et spill til kundenes handlinger og vaner. Spillet blir individualisert ved at man bruker data man har fått tak i online, ved å bruke kunstig intelligens. Mulighet for en sånn utvikling innenfor dataspillindustri er en markedsstrategi, ettersom brukere har lyst på personaliserte erfaringer. Man kan skape mer utfordrende motspillere ved bruk av kunstig intelligens. De gjør det ved å kartlegge kundenes atferdsmønstre mens de spiller et spill, og endre på motstandernes reaksjoner. Det blir vanskeligere å vinne.  Bruk av kunstig intelligens i casinospillindustri har vært satt under debatt i det siste, ettersom forskerne har begynt å lure på hva grensene blir. Man har bare slått fast at både utviklere og kunder har bruk for kunstig intelligens – det er litt igjen før man får erkjenne ulemper.