En inkluderende tilnærming og en fornøyelig beskjeftigelse i dataspillverden

I 21. århundre skal man være mest mulig inkluderende og bidra til å skape en verden der ingen er utelukket fra det vi oppfatter som et vanlig menneskeliv. Man skal gjerne være nyskapende og kreativ ved å hjelpe personer med fysiske funksjonshemninger utøve deres almenne menneskerettigheter. Dette gjelder ikke minst dataspill.

I dag er det over flere millioner mennesker som oppfatter dataspill som sin yndlingsbeskjeftigelse. Man blir en aktiv del ved å manøvrere karakterernes bevegelser og bestemme over deres skjebne i spillet. Det kan ikke alle få gjøre. Vanlige spill- og håndkontrollore er ikke egnet for personer med fysiske funksjonshemninger. Derfor har Microsoft kommet med et løsningsforslag og utviklet Xbox Adaptive Controller. Det er et verktøy man kan koble til en hel rekke periferutstyr, slik at alle med funksjonshemninger får bli med. Målet var at man skal prøve å komme i møte flere folk, alle med en annerledes type funksjonshemning og at utstyret skal kunne anvendes av flere.

Vi som ikke har noen form for funksjonshemning tar våre kroppsfunksjoner for gitt, og det gjenspeiles i at vi har gjort dataspill såpass kompliserte at både deres innhold og utstyret som støtter dem blir stadig mer innviklet. Det er med Xbox Adaptive Controller at Microsoft gav uttrykk for ønsket om at man skal være inkluderende overfor personer med funksjonshemninger. Uansett var selve ideen en ren tilfeldighet. Man oppdaget nemlig at målgruppen for Xbox Elite Controller ikke bare var kresne profesjonelle e-sportsmenn. Den kunne brukes på en oppriktig måte av  personer med funksjonshemninger også, ettersom den gav dem mulighet til å tildele knappene på spillekontroller nye og spennende funksjoner. Man kan godt merke at den er dyrere enn vanlige spillekontroller, men at den allerede er tilgjengelig hos en hel rekke leverandører og distributører. Da var hele prosessen med å få fram stadig nye måter å hjelpe personer med fysiske hemninger utvikle sin spillepotensiale på. Det gjelder ikke minst programvarer egnet for spesifikke hemninger, som for eksempel ulike arter visuelle vanskeligheter. De mest kjente heter Narrator og Magnifier. Den tidligere omtalte Xbox Adaptive Controller skal være tilgjengelig om en liten stund dette året og den skal kunne passe for Windows 10. Det blir et antall spalter og plug-ins man skal kunne koble en del ytre enheter til, avhengig av typen funksjonshemning. På den måten vil man forsøke å dekke behov til alle folk med flerartede funksjonshemninger.

Dessuten er Microsoft ikke alene på dette her. Man sabmarbeider med en hel rekke andre selskap, blant annet SpecialEffect – en av Storbritannias veldedighetsorganisasjoner som hjeper folk med funksjonshemninger bli en del av en dataspillverden, som utvikler seg fort og på uforutsigelige måter.

Mer om saken kan man lese på Polygons nettside: https://www.polygon.com