De beste og mest spennende bordrollespillene

Når vi tenker på bordrollespill, eller «tabletop role-playing games» som det kalles på engelsk, er det sannsynligvis mange som tenker på Dungeons & Dragons. Denne episke spillserien er en av de dominerende innenfor denne sjangeren, men det finnes et utall andre spill og spillserier. Bordrollespill er et ganske spesialisert miljø, med dedikerte spillere og mange spill, regler og begreper som er vanskelige for utenforstående å forstå. For noen er kanskje spillsekvensene fra The Big Bang Theory de eneste, litt humoristiske, innblikkene i denne lukkede verden

Grunnleggende om bordrollespill

Begrepet bordrollespill benyttes for å skille denne type rollespill fra andre rollespill, strengt tatt er selvfølgelig verken et bord eller «pen & paper», et annet begrep for spillene er pen-and-paper role-playing game, nødvendig. Hovedtrekk ved denne type spill er at mye av spillet ledes av en leder som setter rammene rundt spillet og i tillegg tar rollen som noen av karakterene i spillet som ikke er under kontroll av noen av de vanlige spillerne.

Reglene som benyttes i bordrollespill kan være veldig kompliserte, og dette er ikke spill som du tar frem og spiller en halvtime med venner eller familie. Spill kan enten ha en varighet på noen timer, eller faktisk spilles nesten helt uten slutt. Noen spill har pågått over flere år, og spillet kan da deles opp i ulike oppdrag. På en måte kan det være greit for utenforstående å prøve å dra paralleller til for eksempel andre rollespill som World of Warcraft. Det finnes selvfølgelig ekstremt mange forskjeller, men samtidig noen likheter.

Spillmekanikk og serier

For å forstå mer av hvordan bordrollespill er bygget opp er det viktig å kjenne til noen av forutsetningene. Svært mange av dagens spill er utviklet av selskapet Wizards of the Coast, som i dag er et datterselskap av Hasbro.

Det som i tillegg er ganske spesielt for denne kategorien spill er at spillmekanikk kan deles mellom ulike spill og spillserier. Dette gjør at noen momenter i et spill kan være enkelt gjenkjennelige for nye spillere, da mekanikken er den samme som i andre spill fra den samme eller andre leverandører.

De beste spillene

Det er ekstremt vanskelig å velge noen bordrollespill, som bør trekkes frem som de beste spillene. Utvalget av spill og spillserier er helt enkelt for stort. Men hvis vi skal prøve å begrense oss til et utvalg av de mer kjente bør vi i hvert fall se på:

  • Dungeons & Dragons
    På mange måter var det Dungeons & Dragons som var selve starten på den spillkategorien som vi i dag kaller for bordrollespill. Med sin opprinnelse i mer strukturerte brettspill med tema krig, introduserte Dungeons & Dragons mye av friheten som i dag er typiske for denne kategorien spill. Dungeons & Dragons ble publisert første gangen i 1974, og den nyeste versjonen er fra 2014. Bare det å holde denne spillserien i livet i nesten femti år sier noe om hvor ekstremt populær denne serien er.
  • Spill basert på d20 spillmekanikk
    En spesiell egenskap med bordrollespill, er som nevnt at spillmekanikk utviklet for et spill kan benyttes av andre spill. En spillmekanikk som var svært populær i en periode var d20, opprinnelig basert på den tredje versjonen av Dungeons & Dragons. Det finnes mange konkurrenter til denne, men d20 spillmekanikken er brukt i mange ulike spill og kan være bra for deg om er Dungeons & Dragons-fan.